Instructor fitness & Personal Trainer Level 2 Satu Mare, acreditat de Ministerul Muncii cu diplomă recunoscută şi în Europa.

Instructorul de fitness (cod COR 342302) îşi desfăşoară activitatea în spaţii/săli special amenajate şi dotate cu echipamente specifice pentru practicarea acestui sport.

Practicarea ocupaţiei instructor fitness este o responsabilitate mare şi ea presupune deţinerea unor competenţe referitoare la identificarea cerinţelor clienţilor, stabilirea tipurilor de programe de întreţinere corporală şi a tipurilor de exerciţii de fitness adecvate acestor cerinţe, precum şi la stabilirea necesarului de aparate şi accesorii în funcţie de tipurile de exerciţii de fitness ce urmează să fie efectuate de către clienţi, asigurând tot timpul funcţionalitatea aparatelor de fitness disponibile.

În desfăşurarea activităţii sale, instructorul de fitness utilizează un complex de echipamente specifice (aparatele şi accesoriile de fitness), cărora le asigură permanent funcţionalitatea (prin verificare şi întreţinere curentă), cu respectarea condiţiilor precizate în regulamentul intern al sălii.

Responsabilitatea, rigurozitatea, operativitatea, capacitatea de comunicare, uşurinţa comunicării într-o limbă străină, discernământul, atenţia şi îndemânarea reprezintă câteva aptitudini absolut necesare practicării ocupaţiei instructor de fitness.

 Ce este un antrenor personal?
             Din punct de vedere strict teoretic, antrenorul personal reprezintă acea persoană care, în urma unor cursuri de specialitate, a obţinut o diplomă (sau atestat)  recunoscută,  atât  de către autorităţile naţionale din  domeniul educaţiei, cercetării şi formării profesionale, cât şi  de către anumite entităţi general recunoscute şi acceptate în industria fitness-ului.

De ce să apelezi la un antrenor personal?
          Este una din întrebările cele mai frecvente şi pertinente  care apare  în momentul în care,  unui  potenţial client,  i se oferă posibilitatea  de a apela la serviciile unui personal trainer. Răspunsul, dacă ar trebui să simplificăm ar fi acesta: este un profesionist care te va ajuta în atingerea obiectivului propus, în cel mai scurt timp posibil, în siguranţă maximă şi cu eficienţă ridicată.

Trebuie spus aici că siguranţa fizică a clientului reprezintă prioritatea numărul unu pentru orice antrenor personal profesionist. De asemenea, acesta reprezintă suportul motivaţional necesar atingerii obiectivului propus,


          De ce poate fi considerat uneori prea scump?
          Este adevărat! Nu oricine îşi poate permite un antrenor personal. Costurile totale necesare scopului propus pot părea  într-adevăr uşor ridicate. Trebuie înţeles de la început că, a apela la un antrenor personal înseamnă a apela la un profesionist în adevarul sens al cuvântului, beneficiile acestui fapt fiind rezultatele pe care se scontează. Fără teama de a exagera, pot spune că beneficiile unui astfel de parteneriat sunt cu mult peste costurile materiale implicate: siguranţă fizică, echilibru fizic şi emoţional, frumuseţe estetică, stimă de sine crescută, depăşirea propriilor limite şi, nu în ultimul rând, sănătate.
      Se pare că acest nou nivel al serviciilor în industria fitness-ului din România, cel al antrenorului personal,  este într-o continuă expansiune,  această constatare fiind reflexia unei societăţi evoluate. Privită la nivel de individ, această abordare poate fi perceputa, de ce nu, ca un standard ridicat de educaţie,  ceea ce nu face decât să ne bucure.

X